Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zřízení vrchního inspektorátu finanční stráže v Jablonném v Podještědí

4. 3. 2014

     razitko_rcs-1.jpgV zájmu rychlejší konsolidace hraniční strážní služby nařídilo v červnu 1945 ministerstvo financí zřídit vrchní inspektoráty finanční stráže. Ministerstvo počítalo s dočasným fungováním vrchních inspektorátů a po ustálení poměrů mělo dojít k jejich zrušení. Dříve ale, než byly vrchní inspektoráty zrušeny, došlo ke zrušení finanční stráže jako celku. V Zemi české zřídilo ministerstvo financí celkem šest vrchních inspektorátů finanční stráže a to v: Českých Budějovicích, Domažlicích (později Plzni), Sokolově (později v Karlových Varech), Mostě, Jablonném v Podještědí a v Náchodě.

     Hierarchie finanční stráže z roku 1938 instituci vrchních inspektorátů neznala. V předmnichovské republice pracovaly vrchní inspektoráty ve 20. letech. Vrchní inspektoráty byly opětovně zřízeny po Mnichovu a pracovaly v letech 1938 – 1940. V roce 1945 došlo opět k obnovení těchto úřadů finanční stráže. Dá se říci, že vrchní inspektoráty byly zřizovány v dobách, kdy bylo potřeba službě finanční stráže pomoci a věnovat zvýšené úsilí pro její konsolidaci.
 
     Vrchní inspektorát v Jablonném v Podještědí byl zřízen na základě výnosu ministerstva financí ze dne 11. června 1945 a činnost začal vykonávat od 4. července 1945 (v roce 1945 se úředně stále ještě obec jmenovala Německé Jablonné, k přejmenování na Jablonné v Podještědí došlo až později, krátce se město též nazývalo Jablonné pod Ještědem). Do čela vrchního inspektorátu v Jablonném byl jmenován vrchní inspektor II. třídy Josef Medlík, do té doby představený inspektorátu finanční stráže v Liberci. Dne 7. července 1945 byl k vrchnímu inspektorátu z Habartic u Chabařovic přidělen i respicient Miloslav Šel, který zde sloužil ale jen krátce a k 30. srpnu 1945 byl přeložen k celnímu úřadu v Novém Boru. Dne 9. července 1945 byl k vrchnímu inspektorátu v Jablonném, jako zástupce vrchního inspektora Medlíka, přidělen také vrchní inspektor II. třídy Václav Novák, do té doby představený inspektorátu v Heřmanicích u Frýdlantu. Spolu s Novákem byl z Heřmanic u Frýdlantu k vrchnímu inspektorátu v Jablonném přeřazen i vrchní respicient Václav Schovanec.
 
     Vrchnímu inspektorátu v Jablonném podléhaly inspektoráty finanční stráže od Hřenska na západě po Špindlerův Mlýn na východě – celkem se jednalo o 17 podřízených inspektorátů, 64 oddělení a 29 silničních celních úřadů.
V červenci 1945 vykonal vrchní inspektor Medlík inspekční cestu po velké části svého vrchního inspektorátu. Medlík kladl velký důraz na bezvadné vystupování a chování finančních strážců jak ve službě, tak mimo ni. K hlavním závěrům jeho cesty patřilo:
-          Na některých odděleních pracují příslušníci finanční stráže ve velmi špatných, záplatovaných stejnokrojích. Vrchní inspektor Medlík vstoupil v jednání s příslušnými Místními národními výbory a vojenskou správou a podařilo se mu získat určitý počet stejnokrojů pro finanční stráž.
-          Značný počet příslušníků finanční stráže pracoval současně v místních národních výborech, neboť v pohraničí byl malý počet schopných a spolehlivých Čechů.
-          Po materiálové stránce se jevila oddělení finanční stráže jako dobře vybavená.
Vrchní inspektor Medlík nabyl i dojmu, že hodně příslušníků sboru, kteří nastoupili až na jaře a v létě 1938, si bude hledat jiné povolání, a to z důvodu stávajících potíží a nedostatků. Naproti tomu starší příslušníci sboru, co na hranicích strávili více let, berou stávající poměry s rezervou a mají pochopení pro poválečnou dobu.
 
     Josef Medlík, povýšený na vrchního inspektora I. třídy, byl hodnocen jako schopný příslušník finanční stráže. Po únoru 1948 byl ale Josef Medlík přeložen, od 22. dubna 1948 se stal představeným vrchního inspektorátu finanční stráže v Mostě. Po nedlouhé době byl ale opět přeložen a to na Okresní národní výbor v Jičíně na finanční referát a následně byl pensionován.
     Na místo vedoucího vrchního inspektorátu finanční stráže v Jablonném v Podještědí nastoupil po Josefu Medlíkovi jeho zástupce, vrchní inspektor II. třídy Václav Novák. Václav Novák zde sloužil až do 31. března 1949, kdy byl vrchní inspektorát definitivně zrušen a Václav Novák přešel ke Sboru národní bezpečnosti.
     Ke dni 27. prosince 1948 byl k vrchnímu inspektorátu v Jablonném přidělen respicient finanční stráže František Sobota, který do té doby sloužil na oddělení v Mikulášovicích. Nahradil tak vrchního respicienta Václava Schovance, který byl k 8. lednu 1949 přeložen na oddělení do Heřmanic u Jablonného. František Sobota zůstal na vrchním inspektorátu až do jeho oficiální likvidace k 31. březnu 1949, pak sloužil dál u Sboru národní bezpečnosti.

Další informace k finanční stráži v Lužických horách jsou např. v knize Střípky z dějin finanční stráže v Lužických horách.

Jestliže máte nějaké připomínky, doplňky či otázky k textu, podělte se s nimi, přispějete tak ke zkvalitnění těchto stránek i k dalšímu poznání historie finanční stráže. Předem děkujeme: mbbb@seznam.cz

 

reklama_cepice_fs1.jpg

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář