Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vrchní respicient Jan Krmela

24. 7. 2010

     Obrazek

Jan Krmela se narodil 9. ledna 1898 do rodiny obuvníka Jana Krmely a jeho ženy Marie (roz. Poláchové) ve Zborově (okr. Zábřeh). V roce 1913 dokončil studium na chlapecké Jubilejní škole měšťanské císaře Františka Josefa I. v Bludově. Poté pokračoval na odborné škole a stal se stavebním praktikantem.

 
     Mezitím od 11. května 1916 do 30. června 1917 a od 4. března 1918 do 28. října 1918 vykonával válečnou službu. Od 12. ledna 1919 do 30. ledna 1921 sloužil v čs. vojsku. Svou prezenční službu vykonával u hraničářského praporu č. 7 v Olomouci jako četař náhradní hraničářské roty.
 
     Dne 28. prosince 1920 si požádal o přijetí k pohraniční finanční stráži. Jeho žádost byla kladně vyřízena a Jan Krmela složil 31. ledna 1921 přísahu u finančního ředitelství v Opavě. Poté byl v hodnosti dozorce ihned přidělen k oddělení pohr. fin. stráže v Terezíně (okr. Jeseník). K 31. lednu 1922 byl trvale přijat do sboru a jmenován do hodnosti strážmistra pohr. FS.
 
     Dne 15. listopadu 1922 byl strážmistr Krmela přeložen k oddělení FS v Horních Heřmanicích, kde byl 23. prosince jmenován naddozorcem.  2. dubna 1924 došlo k přeložení do obce Chuchelná, poté 7. července na oddělení v Mikulovicích (okr. Jeseník). Zde se také v roce 1927 oženil se slečnou Marií Schrathovou, která pocházela z Mikulovic. Během první poloviny roku 1928 došlo k jeho povýšení do hodnosti respicienta.
 
     V lednu 1931 se respicient Krmela absolvoval 14. cvičný kurz v Jakarticích, v době od 4. května 1931 do 4. července 1931 se zúčastnil XXX. celního kursu pro zaměstnance finanční stráže, který byl pořádán u celního úřadu v Praze.
 
     V roce 1931 došlo k dalšímu přeložení. Od 15. července působil u oddělení finanční stráže v Cukmantlu (od r. 1948 název Zlaté Hory). V tomto roce se také podruhé oženil (datum úmrtí první ženy není známo). Ke sňatku s Marií Kubelkovou z Horních Studének došlo 14. listopadu. U oddělení v Cukmantlu Jan Krmela sloužil do roku 1936. Od 29. září poté sloužil u oddělení FS ve Špiklicích (od r. 1948 Nová Seninka). Zde působil již v hodnosti vrchního respicienta finanční stráže.
 
     Na základě vládního nařízení 270/1936 Sb. byl 6. září 1937 vrchní dozorce Krmela určen za příslušníka stráže obrany státu. Přísahu jako příslušník složil dne 11. listopadu 1937 ve Špiklicích do rukou přednosty inspektorátu finanční stráže inspektora Františka Janíka z Hanušovic.
 
     Po odstoupení příhraničních oblastí byl Jan Krmela stažen do Moravské Chrastové, kde se stal přednostou celního úřadu, který byl umístěn v Lidovém domě. Zde byl také přepaden při dnes již známém incidentu. Přepad byl uskutečněn nedělní noci ze 30. na 31. října 1938 ozbrojenými ordnery s příslušníky SA, SS a německou policií. Zajatci byli odvlečeni do Svitav a odtud do Moravské Třebové. Tam byli drženi v bývalém vojenském gymnasiu. Za tři dny, 3. listopadu 1938, byli propuštěni výměnou za zajaté Němce, kteří byli zajati našimi vojáky při osvobozování Chrastové. Ovšem zbraně i jiné věci zpět nedostali, neboť si je rozdělili ordneři. Výměna se konala na demarkační čáře u Městečka Trnávky.
 
     ObrazekPo návratu ze zajetí se vrchní respicient Jan Krmela vrátil k normální službě. Ne však do Moravské Chrastové, která nakonec připadla Německu, nýbrž do obce Rozhrání, kde bylo zřízeno oddělení finanční stráže (kanceláře byly v objektu Ráčkovy továrny, závory a budka byly hned vedle).
 
     Na tomto oddělení vrchní respicient Krmela sloužil až do své smrti 2. září 1940. Stalo se tak těsně před úplným zrušením protektorátní finanční stráže, která zanikla k 1. říjnu 1940. 5. září se konal jeho pohřeb. Po obřadu bylo jeho tělo převezeno do Horních Studének nedaleko Štítů (rodiště jeho 2. manželky), kde byl pohřben.

Fotogalerie k článku jest zde.

 

   

______________

Článek ochotně k publikování poskytl Ladislav Havelka, KVH 1. prapor Stráže obrany státu. Velmi děkujeme!

  

  

  

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Opravy

(Jaroslav Beneš, 8. 4. 2011 22:46)

Dobrý den,

bohužel máte v obou případech pravdu. Místo vrchního dozorce má býti vrchní respicient a Městečko Trnávka má býti s velkým "M". Oba překlepy jsem opravil.

Děkuji.

S pozdravem,

Jaroslav Beneš

Opravy

(Jan Peleška, 8. 4. 2011 9:06)

Dobrý den,
děkuji za hezký článek. Mám k němu dvě poznámky: Jestliže byl pan Krmela v roce 1928 povýšen do hodnosti respicienta, nezdá se pravděpodobné, aby byl v roce 1936 v hodnosti vrchního dozorce (nadto že tato hodnost snad ani neexistovala). Domnívám se, že tam patří vrchní respicient. Druhá poznámka se týká místa výměny zajatců po incidentu u Moravské Chrastové - sídlo se jmenu "Městečko Trnávka", slovo městečko je v názvu, čili má být s velkým počátečním písmenem.
Příznivce Finanční stráže zdraví Peleška