Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stručně o vývoji finanční stráže před rokem 1918

28. 6. 2009
Stručně o vývoji finanční stráže před rokem 1918
 
Finanční stráž, resp. její předchůdce, vznikla již v době habsburské monarchie. V bývalém Rakousku-Uhersku střežil od poloviny 18. století státní hranici tzv. „vojenský kordon“. Na základě dvorského dekretu z 10. října 1830 střežil hranice nevojenský ozbrojený sbor pohraniční stráže (Grenzwache), jehož příslušníci bylo označováni jako tzv. „pohraniční myslivci“ (Grenzjäger). K hlavním úkolům pohraničních myslivců patřilo zabraňovat podloudnictví a dalším přestupkům finančních zákonů, chránit hranici i z hlediska vojenského a spolupůsobit při udržování veřejného pořádku.
V roce 1835 došlo ke zřízení „důchodkové stráže“ (Gefällenwache). Důchodková stráž měla obdobný rozsah působnosti jako pohraniční stráž, působila však ve vnitrozemí a byla doplňována z řad příslušníků pohraniční stráže. Právě u důchodkové stráže se objevily zaměstnanecké tituly, které se pak staly charakteristické pro finanční stráž. Důchodková stráž se skládala z dozorců, naddozorců, respicientů, podinspektorů a inspektorů.  

 K vytvoření finanční stráže (Finanzwache) došlo sloučením sboru pohraničních myslivců a sboru důchodkové stráže císařským rozhodnutím ze dne 22. prosince 1842 a dvorským dekretem z 21. dubna 1843. Finanční stráž byla určena k výkonu funkce finanční policie na hranicích a ve vnitrozemí. Nebyl-li v místě působení finanční stráže žádný bezpečnostní orgán, vykonávala pak finanční stráž i policii pořádkovou a vojenskou.   V roce 1843 byl vydán i první služební předpis „Verfassungs- und Dienstvorschrift“, který upravoval organizaci a služební poměry finanční stráže

 Naddozorce finanční stráže kolem roku 1848.

V roce 1853 byl vydán předpis kodifikující použití zbraně finanční stráží. Ve stejnémm roce došlo ke zkušební reorganizaci finanční stráže na hranicích s německými státy. V roce 1858 byla tato organizace uznána za definitivní. V roce 1867 v souvislosti s Rakousko-Uherským vyrovnáním došlo k založení maďarské královské finanční sráže. 

Služební poměry u finanční stráže byly dále upravovány v letech 1869, 1890, 1895 a 1899. K další souborné úpravě organizačních, služebních a platových poměrů finanční stráže došlo na základě zásad schválených císařským rozhodnutím ze 17. března 1907 novým služebním předpisem pro finanční stráž. Rakouské ministerstvo financí nový služební řád pro finanční stráž vydalo výnosem č. 21134 z 19. března 1907 a to s účinností od 1. dubna 1907. Tento služební předpis pak prakticky, i když s mnoha úpravami, platil až do definitivního zrušení finanční stráže v roce 1949. I přes mnohé snahy v Československu již nikdy nový služební předpis pro finanční stráž nevyšel.

           

 Dle služebního předpisu z roku 1907 byla finanční stráž určena k tomu:

a) aby odkrývala podloudnictví a jiné přestupky důchodkové,Vrchní komisař finanční stráže po roce 1850.
b) odkrývala nesprávné počínání úřadů a zřízenců,
c) aby napomáhala výkonným úřadům při jejich úředních výkonech,
d) aby zabraňovala přístupu do země podezřelým osobám,
e) aby vojenským zběhům bránila v útěku do ciziny,
f) aby pomáhala v provádění opatření k ochraně veřejné bezpečnosti,
g) aby konala šetření a úřední jednání jí úřady uložená,
h) aby spolupůsobila při vojenské ochraně hranic dle zvláštních předpisů.
 

Organizace finanční stráže vypadala následovně.  Základním prvkem organizace finanční stráže byla „oddělení finanční stráže“, několik oddělení pak tvořilo „kontrolní okres finanční stráže“. Kontrolní okresy pak podléhaly příslušným „sekčním správám“ finanční stráže.

 

Hodnosti finanční stráže byly dle zákona z 19. března 1907 č. 21134 následující: dozorce, naddozorce, respicient, vrchní respicient, komisař finanční stráže II. třídy, komisař finanční stráže I. třídy, vrchní komisař finanční stráže II. třídy a vrchní komisař finanční stráže I. třídy.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Oddělení finanční stráže

(Jan Sponar, 11. 4. 2022 12:17)

Dobrý den zajímalo by mne, zda bylo oddělení FS v Bystřici pod Hostýnem asi v roce 1860. Bylo také nějaké oddělení v Bystřici nad Perštejnem?
Děkuji a zdravím

Prapraděd

(Marie Cinková, 6. 10. 2018 13:40)

Dodělávám rodokmen a Leonhard Dübon je v matrikách uveden jako vrchní nadstrážmistr finanční stráže v Zubří kolem roku 1830,předtím v Hodoníně jako dozorce tabákového skladu,ještě později respicient,nakonec pár let před smrtí jako mýtný v Místku-samozřejmě v překladu,vše bylo německy-v roce1837 při druhé svatbě ve Fryštátě se psalo o důchodkové stráži.Zdá se mi to dost vysoká funkce,hlavně v tom Zubří a v tom roce.Co vy na to,je to normální?Ikdyž mohl mít protekci,jeho otec byl majordomem Hrabat Taaffé.

Re: Prapraděd

(Jaroslav Beneš, 21. 10. 2018 20:05)

Dobrý den paní Cinková,

napište mi prosím na mbbb@seznam.cz. To co píšete možné v principu je. Zajímaly by mě jeho údaje, hlavně ta hodnostní označení v originále, tj. němčině.
děkuji,
S pozdravem,
Jaroslav Beneš

Prosba a dík.

(Roman, 2. 4. 2012 15:48)

Zdravím,
předem chci poděkovat za stručné informace, které zde uvádíte. A dále, zda není k dispozici větší obrázek uniforem, či nějaký scan výstrojního řádu. Prosím o zaslání případně na meil lotrinhaus@seznam.cz .Děkuji