Jdi na obsah Jdi na menu
 


Konference historiků cla, celnictví a fin. stráže Republiky československé

Místo konference bylo vybráno příhodně. Budova krajského školícího střediska je původní budovou oddělení finanční stráže v Horní Lipce. Po několika peripetiích přešla z majetku finanční správy na kraj. Ten ji nákladně a nutno říci že velmi vkusně zrekonstruoval. Vnitřní výzdoba budovy a další detaily odkazují na její historickou vazbu s finanční stráží. Účastníci konference byli v budově i ubytováni a bylo zde poskytováno i občerstvení. Obojí fungovalo zcela a naprosto výtečně. Na druhou stranu je nutné podotknout, že místo pořádání konference bylo poněkud odlehlé a dopravně obtížněji dostupné, což se jistě odrazilo i v spíše komorní účasti.

Celá konference začala ve čtvrtek, kdy probíhaly první přednášky. Pátek byl zasvěcen autobusovému zájezdu do Horního Jelení, rodiště JUDr. Emila Martince a poté proběhla především prohlídka srubu K-S 14 a Východočeskému památníku celnictví. V sobotu 19. ledna pokračoval blok přednášek, kterých se zúčastnil i Jaroslav Beneš, tvůrce těchto stránek. Pracovní důvodu mu bohužel nedovolili přijet již dříve.

Přednáška Jaroslava Beneše se zabývala vývojem finanční stráže v letech 1918 až 1938. Nešlo však jen o suché opakování známých faktů, součástí přednášky bylo představení několika dnes již neznámých zajímavostí ze života sboru, předkládané informace byly dokladovány vzpomínkami příslušníků finanční stráže, a na závěr zazněl i pochod finanční stráže, který na gramofonových deskách vydala v roce 1938 společnost Ultraphon. Přednáška trvala více jak 1,5 hodiny a po ní se rozpoutala ještě dlouhá diskuse.

Celou konferenci lze hodnotit jednoznačně pozitivně. Byly utuženy staré kontakty a navázány nové. Všichni jsme se dozvěděli řadu nových informací. Podobná setkání jsou velmi přínosná, neboť amatérští zájemci i profesionální historici finanční správy, celnictví a finanční stráže nemají zatím mnoho příležitostí na setkávání, vzájemné se poznání a výměnu zkušeností a informací. Další ročníky právě proběhlé konference jsou tedy jedině žádoucí. Nad čím by bylo dobré se zamyslet je ale místo pořádání konference. Možná by bylo vhodné najít nějaké, pro širší veřejnost, dopravně dostupnější místo. Toto ovšem nic nemění na tom, že konferenci lze hodnotit jednoznačně kladně a nezbývá tak nic jiného, než se již velmi těšit a doufat v další ročník.

 

Fotografie z přednášky zde. 

 

   

  

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář