Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Česko-slovenský historicko-dokumentačný workshop

15. 6. 2010
    
     V spolupráci Colného riaditeľstva SR, Colného úradu Žilina a Klubu colníkov Michalovce sa uskutočnila v dňoch 9.– 13. 6. 2010 medzinárodná spoločensko–kultúrna akcia: 1. česko-slovenský historicko-dokumentačný workshop v objekte bývalej stanice colnej stráže v obci Zuberec.
     Účasť prijali a svojimi prezentáciami a príspevkami približujúcimi históriu finančnej stráže a colnej správy prispeli:
plk. Ing. Petr Kašpar – riaditeľ CŘ Hradec Králové,
Bc. Karel Sedláček - vedúci stálej expozície histórie colníctva, ktorá je zriadená a spravovaná colnou správou ČR v priestoroch Colného riaditeľstva v Plzni,
JUDr. Jiří Křivka – Za Spolok colníkov ČR, ktorý v colnej správe pôsobil takmer 50 rokov,
mjr. Mgr. Josef Dorfl – predseda Klubu colníkov Praha,
Radan Lášek – publicista z oblasti stráže obrany štátu, majiteľ nakladateľstva Codyprint,
Ing. Jaroslav Beneš – dlhoročný publicista z histórie Finančnej stráže ČSR a miestopredseda Československej obce legionárskej Jednota Mladá Boleslav,
Mgr. Ľubomír Morbacher riaditeľ sekcie dokumentácie Ústavu pamäti národa SR,
Ing. Zbyšek Šustek, CSc. – vedecký pracovník SAV SR a predseda Numizmatickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied SR,
Mgr. Marcel Šejvl – predseda Klubu colníkov Michalovce,
Rudolf Muščík za Klub Colníkov Žilina a
mjr. Ing. Marcel Šuštiak ako publicista z histórie finančnej stráže a colnej správy a člen redakčnej rady Colných aktualít.
 
     Ako vzácni hostia nás návštevou poctili 1. námestník generálneho riaditeľa CR SR plk. PhDr. Jozef Turčák, ktorý prevzal nad stretnutím záštitu, pplk. Ing. Jozef Gereš, RCÚ Žilina a mjr. PhDr. Pavol Lonek, NRCÚ Žilina.
      Riaditeľ CÚ Žilina v príhovore privítal účastníkov a uviedol, že CÚ Žilina ako jeden z najstarších kontinuálne fungujúcich úradov štátnej správy na Slovensku oslávi 22.7.2011 okrúhlych 100 rokov od zriadenia a to uverejnením vyhlášky č. 142/1911 v Ríšskom zákonníku, ktorá vyšla vo všetkých úradných jazykoch a na celom území Rakúsko–uhorskej monarchie. Ak by Žilinská kráľovská colnica (zriadená v roku 1763) nebola v roku 1785 dočasne premiestnená do Čadce, jednalo by sa o jeden z najstarších úradov na Slovensku.   
Účastníci sa zhodli, že za účelom priblíženia histórie colnej správy a finančnej stráže laickej ako aj odbornej verejnosti, cieľavedomého zdieľania veľkého množstva dokumentov a fotografií, ako aj ich využitia v bádateľskej tak aj publikačnej činnosti, podporujú myšlienku zriadenia virtuálneho česko-slovenského múzea colnej správy a finančnej stráže, ktoré by bolo prístupné záujemcom prostredníctvom internetu.
     Naozaj bohatý program, ktorý sa niesol v srdečnej atmosfére priniesol aj veľa ďalších dobrých nápadov v oblasti dokumentovania histórie. Účastníci stretnutia určite neľutovali, že za zúčastnili akcie aj na úkor svojho voľného času a vyjadrili presvedčenie, že na podobné stretnutia radi prídu aj v budúcnosti.
      Na znak podpory hlavnej myšlienky projektu vzniklo spoločné vyhlásenie – Zuberecká deklarácia – ktorou sa jednomyselne a na základe slobodnej vôle prihlásili ku snahe zriadiť virtuálne múzeum pre širokú verejnosť z dôvodu zachovania kultúrno - historických hodnôt, stavovskej hrdosti a tradícií colnického remesla. 
     Záverom by sme chceli aj poďakovať vedeniu CR SR, CÚ Žilina a kolektívu SCÚ Trstená za pomoc a ochotu pri zabezpečení stretnutia.  

    Mgr. Marcel Šejvl, mjr. Ing. Marcel Šuštiak

Obrazek

Účastníkov stretnutia privítal RCU Žilina plk. Ing. Jozef Gereš (vpravo). Zľava: Mgr. Josef Dörfl, Bc. Karel Sedláček a  Mgr. Petr Kašpar

 

 

 

 

 

 Obrazek

 

Prezentácia Mgr. Ľubomíra Morbachera z UPN SR (vpravo). Zľava: Mgr. Petr Kašpar, Bc. Karel Sedláček, Ing. Zbyšek Šustek, CSc. 

 

 

 

 

Obrazek

 

Výlet v Roháčoch. Zľava: Bc. Karel Sedláček, Mgr. Petr Kašpar Ing. Marcel Šuštiak, Ing. Jaroslav Beneš, Radan Lášek.

 

 

 

 

 

332-3218_img.jpg

 

 

 

Časť účastníkov stretnutia (zľava):  Ing. Jaroslav Beneš, Mgr. Petr Kašpar, Mgr. Marcel Šejvl, Mgr. Josef Dörfl, Bc. Karel Sedláček a JUDr. Jiří Křivka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář