Jdi na obsah Jdi na menu
 


Smrt na hranicích

24. 10. 2009

V této rubrice bychom chtěli vzpomenout případy příslušníků finanční stráže, kteří zemřeli násilnou smrtí při službě na státní hranici. Nebudeme se zde zabývat případy z let 1938 - 1939, ty jsou povětšinou dobře zdokumentovány. Ostatní případy násilné smrti příslušníků finanční stráže již bohužel prakticky zapadly v zapomění. Pokusme se připomenout alespoň některé.  

    

Dva příspěvky z časopisu Hlas Hranice z roku 1945  

Víte někdo více k těmto případům???

Odbočka Osvetového sväzu finančnej stráže v Michaľanoch uctila dne 1. listopadu 1945 památku mrtvých kolegů, respicienta finanční stráže Josefa Kopty a respicienta finanční stráže Martina Mitany, pochovaných na hřbitově obce Streda nad Bodrogom před rokem 1938.

Věnce za Odbočku položil a řeč pronesl respicient finanční stráže Alojz Medvecký. Nad oběma hroby v zastoupení obce Streda nad Bodrogom promluvil i vládní komisař obce.

Nebylo by odvěci, postavit nebohým kolegům-legionářům důstojné pomníky, neboť tyto byly první noc po obsazení města Maďary v roce 1938 rozbity a to jen proto, že pomníčky nesly slovenský, resp. český nápis.

 

Pozn.: Na hřbitově v obci Streda nad Bodrogom se dodnes dochoval hrob respicienta Josefa Kopty, obrázek je zde:

http://www.pohrebiska.sk/info.jsp?detail=m&ide=240&plocha=110

 

Pietní vzpomínka v Nádošti. /od roku 1948 se obec jmenuje Trstené pri Hornáde/  Ve východoslovenské pohraniční obci Nádošť se konala o letošním svátku Všech svatých pietní vzpomínka u hrobů třech příslušníků sboru finanční stráže, kteří tu položili svoje životy ještě v období první ČSR. Jejich hroby se staly v době maďarské okupace předmětem národnostního boje mezi Slováky a Maďary. Maďaři hroby občas zpustošili a věrní Slováci je znovu obnovili do důstojné podoby. Tento příklad je přesvědčujícím důkazem skutečnosti, že maďarští uchvatitelé ve své zběsilosti se nezastavili ani před hroby mrtvých, proto nemají právo odžadovat se takových práv, které svého času oni sami nejhanebnějším způsobem pošlapali.

Za hojné účasti obyvatelstva, ke kterému promluvil předseda místní odbočky Osvetového sväzu finančnej stráže hlavný rešpicient Kuchár, který zdůraznil význam našeho velkého boje a osvobození. Potom se všichni přítomní odebrali ke společnému hrobu našich osvoboditelů, příslušníků Rudé armády, kde symbolickým zapálením svíček uctili jejich památku a vzdali tichý hol jejich největší oběti.   

 

  

Smrt na oddělení finanční stráže Malý Kövösd*), Slovensko

 Událost se stala asi v roce 1925 (rok není jistý, bohužel přesné datum se nám nepodařilo vypátrat). Službu tehdy nastoupil správce oddělení respicient Václav Turner (narozen 1894, u FS od 31. 12. 1919) spolu s kolegou Černým. Asi v polovině cesty k hranici zpozoroval respicient Turner, že z lesa na maďarské straně hranice přichází k hranici ve značné vzdálenosti od sebe dva vozy. Turner dal Černému rozkaz, aby šel zastavit jeden vůz, on že zastaví druhý. To se mu však nepodařilo, neboť vůz se otočil ujel zpět za hranici. Jinak se ale vedlo kolegovi Černému. Ten vůz zastavil, při prohlídce si ale pravděpodobně nevedl příliš opatrně a to se mu stalo osudným. Na voze sedící podloudník, v okamžiku, kdy se kolega Černý pravděpodobně ohnul, přeskočil vůz a udeřil ho kusem železa do hlavy takovou silou, že Černý zůstal ležet na místě mrtvý. Vrah, jako by toho neměl ještě dost, zlámal i Černého pušku. Když respicient Turner dorazil na místo, uprchl již vrah za hranice.

 

*) Obec se dnes nazývá Malý Kamenec, maďarsky Kiskövesd. Označení "Malý Kövösd" se objevuje v přehledech oddělení finanční stráže v období meziválečné republiky, název Malý Kevedž se zase objevuje v časopise "Obežník" finanční stráže Slovenskej republiky v roce 1942.

   

Zdroj: Obežník Osvetového sväzu finančnej stráže číslo 1, ročník 1942.  

  

Děkujeme uživateli "Sidor" z "forum.druhasvetova.sk" za vyjasnění současného názvu obce.