Jaroslav Beneš podal přítomným informace jak o výstavě, tak o historii sboru finanční stráže.